ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติสมาคม
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletกลยุทธ์
bulletคณะกรรมการ
bulletสมาชิก สมท.
dot
dot
bulletบทที่ 1 การวัด
bulletบทที่ 2 ระบบการวัด
bulletบทที่ 3 มาตรวิทยา
bulletบทที่ 4 ระบบการสอบกลับได้
bulletบทที่ 5 บทสรุป
dot
dot
bulletExecutive Summary
bulletActivities
bulletบริการฝึกอบรม
bulletบทความ
bulletสัมมนาวิชาการ
bulletประชุมใหญ่สามัญ
bulletมุมสมาชิก
bulletGallery
dot
Newsletter

dot


Sponsor
  

 

 ข่าวคราว ความเคลื่อนไหว ของ สมาคมฯ

ดาวโหลดได้ที่นี้

ใบสมัครและใบต่ออายุสมาชิก สมท_.pdf 

ทางสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย ขอแจ้งเลื่อนการสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา รอบที่ 2 ปี 2564

ประกาศรับสมัครสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพมาตรวิทยา รอบที่ 2 ปี 2564 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นการแนะนำการเตรียมตัวสอบ

วีนที่ 18 - 19  2564 เป็นการสอบข้อเขียนและการสอบภาคปฏิบัติ

ท่านใดสนใจดาวโหลใบสมัครแล้วส่งกลับมาที่สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทยได้เลยรับแค่ 45 คนเท่านั้นทั้ง 4 สาขา 

 

ดาวโหลด ใบสมัครสอบได้ที่ นี้ แบบยื่นคำขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ.pdf         

บทความน่าสนใจในปี 2564 นี้

  

 

 

 

 

 

     

  

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์
No article here !
Copyright © 2013 All Rights Reserved.